JOIN OUR MAILING LIST
Gratis Aflaai van PDF Boeke / Free Download of PDF Books
   

The biblical truth about the RaptureSecond Coming of Jesus Christ.pdf

The rapture, often referred to as “the blissful hope”, is an unfortunate deception rather than a hope. Everyone should know what the Bible has to say about this! The rapture is preached and believed by many Christians today. Popular books and movies build themes around this doctrine, which suggests that Christ will come twice – firstly in the sky to rapture the believers to heaven for a number of years and then to place His feet on earth again. We are living in a time in which most people receive their knowledge of belief second-hand, preferably through dramatic presentations, from the stage, movies and novels.

But you cannot be allowed to escape the personal responsibility to reveal the truth. Those who are willing to investigate the Bible with caution will realize that the “secret rapture theory” does not stand against the precision of God’s Word. This theory is completely false! The “Pre-Trib-Rapture” theory was made popular in the 1970s with Hal Lindsey’s writings “The Late Great Planet Earth” as well as with more recent fictional books and movies by Jerry B. Jenkins and Tim LaHaye. Where did this idea of the "Secret Rapture" come from? That only a selected group of Christians will be raptured up to meet Christ in the air before the days of the Antichrist? This book will help you to discern the truth about this controversial matter.


Bygevoeg: 2014-11-06 09:13
Epos The biblical truth about the RaptureSecond Coming of Jesus Christ.pdf

Die Bybelse Waarheid oor die WegrapingWederkoms van Jesus Christus Blootstelling van die Geheime Wegraping Feit of Fiksie.pdf

Die wegraping, dikwels ook na verwys as “die geluksalige hoop”, is ‘n jammerlike misleiding eerder as ‘n hoop.  Elkeen behoort dus te weet wat die Bybel in werklikheid hieroor te sê het! Die wegraping word wyd gepredik en geglo deur baie Christene vandag.  Gewilde boeke en rolprente bou temas rondom hierdie leerstelling, wat impliseer dat Christus twee maal sal kom – eerstens slegs in die lug om die gelowiges te kom wegraap na die hemel vir ‘n aantal jare en dan uiteindelik weer om Sy voete op die aarde te kom neersit.

Ons leef in ‘n tyd waarin meeste mense hul kennis van geloof tweedehands ontvang, verkieslik deur dramatiese aanbiedinge, asook vanaf die verhoog, rolprente en novelles. Maar u kan nie toelaat om u persoonlike verantwoordelikheid te ontduik om die waarheid te bewys nie! Diegene wat gewillig is om met omsigtigheid die Bybel te ondersoek, sal agterkom dat die “geheime wegraping teorie” nie stand hou met die noukeurigheid van God se Woord nie.  Dis ‘n totale valse leerstelling!


Bygevoeg: 2014-07-29 13:15
Epos Die Bybelse Waarheid oor die WegrapingWederkoms van Jesus Christus Blootstelling van die Geheime Wegraping Feit of Fiksie.pdf
 

Life after the death of a child.pdf

"When you lose a loved one, you live in a very cold, dark place and your stay there can feel like an eternity." - Doris Botma.

When a child dies, parents come to face the incomprehensible. They will utter the following words: "Never in my wildest dreams would I have thought that my child would die before me, I was supposed to die before him / her! I mean, that's how it's supposed to work right? "

The death of a child is perhaps the worst loss a parent can endure in this lifetime. How can any parent be prepared for the shock a son or daughter's death brings. Just ask any parent and they'll probably say: "I can't even imagine ... I will not survive ... I'll never be the same again." Nothing can compare to the indescribable pain that overwhelms you when your child dies and then having to deal with the hopelessness and the intense missing that accompanies it, is just unbearable. And although parents survive this tragedy, this loss changes their lives forever!

This book will not only help you process the death of your child or loved ones but it will also encourage you to stand up again and start a new normal with your life. I can say for sure, with God's help, there is a new normal after a child's death. My life and many other parents who have gone through the same process, can testify to this. All glory to God!


Bygevoeg: 2014-11-04 17:00
Epos Life after the death of a child.pdf

Lewe na n kind se Dood.pdf

"Wanneer 'n mens 'n geliefde verloor, woon jy in 'n baie koue, donker plek en jou verblyf daar kan voel soos 'n ewigheid.” – Doris Botma.

Wanneer ‘n kind dan sterf kom die ouers voor die onverstaanbare te staan.  Hulle sal die volgende woorde uiter: “Nooit in my wildste drome sou ek ooit kon dink dat my kind voor my sou sterf nie, ek moes dan voor hom/haar gesterf het! Ek bedoel, dit is hoe dit veronderstel is om te werk dan nie?”

Die afsterwe van ‘n kind is miskien die ergste verlies wat ‘n ouer kan verduur in hierdie lewe.  Hoe kan enige ouer voorbereid wees op die skok van ’n seun of dogter se afsterwe.  Vra maar enige ouer en hulle sal heel moontlik sê:  “Ek kan my dit nie voorstel nie...Ek sal dit nie oorleef nie...Ek sal nooit weer dieselfde wees nie.”  Niks kan ooit naby die onbeskryflike pyn kom wanneer jou kind sterf en jy dan nog boonop met die hopeloosheid en verlange wat daarmee gepaard gaan, moet deel nie.  En alhoewel ouers dan wel hierdie tragedie oorleef, verander hierdie verlies hulle hele lewe vir altyd!

Hierdie boek sal u nie net help om die afsterwe van u kind of geliefdes te verwerk nie, maar dit sal u ook aanmoedig om weer op te staan en aan te gaan met u lewe.  Ek kan verseker sê, met die Here se hulp is daar weer lewe na ‘n kind se dood! My lewe en ook baie ander ouers wat deur dieselfde proses gegaan het, se lewe getuig daarvan.  Alle eer aan die Here!


Bygevoeg: 2014-07-29 15:28
Epos Lewe na n kind se Dood.pdf
 
Terug Terug na bo